Order "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"
27 lutego 2023
Order "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"

Jeszcze tylko do 7 marca 2023 r., do godz.12.00 w Starostwie Powiatowym w Legionowie przyjmowane będą wnioski o nadanie orderu „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnościami". 

To szczególne odznaczenie wręczane jest corocznie za stałą pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w życiu codziennym oraz dobrowolne wspieranie organizacji zajmujących się niesieniem pomocy dla niepełnosprawnych.

Organizatorzy Dni Osób Niepełnosprawnych oraz samorządy Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego wręczają lokalnym działaczom społecznym order „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnościami".

Wniosek o przyznanie nagrody w roku 2023 należy złożyć według załączonego poniżej wzoru w terminie do 7 marca 2023 r. do godz. 12.00 do Starostwa Powiatowego w Legionowie na adres: 05-119 Legionowo, ul. Władysława Sikorskiego 11 (biuro podawcze), tel. 22 76 40 504.
 
Regulamin orderu "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"
http://www.moklegionowo.pl/teksty/don/don_order_reg_2023.pdf

Wniosek o nadanie orderu "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"
http://www.moklegionowo.pl/teksty/don/don_order_wniosek_2023.pdf
 
 
Dotychczasowi laureaci:
 
2022:
Anna i Leszek Brzostkowie
Od osiemnastu lat pełnią funkcję rodziny zastępczej. Obecnie w ich domu mieszka jedenaścioro dzieci z czego pięcioro z niepełnosprawnościami. Wszystkim dzieciom oddali siebie. Dali im rodzinę i dom rodzinny. To co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju. Obdarzyli je miłością. Nikt nie zliczy ich poświęcenia, problemów z którymi borykają się każdego dnia.
 
Michał  Kobrzyński
Pan Michał Kobrzyński jest osobą wyjątkowo zaangażowaną w sprawy osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących województwo mazowieckie. W każdej sytuacji jako działacz samorządowy, dyrektor IL Capital Arena Legionowo wspomaga wszystkie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Występuje z inicjatywami na rzecz tej grupy osób. Zwalcza wszelkie przejawy wykluczania społecznego. Bierze udział we wszystkich wydarzeniach związanych z tą grupą osób.
 
Jerzy Jastrzębski
Uchonorowany został „za postawę, zaangażowanie i działania uzmysławiające, że w naszym różnorodnym świecie jest miejsce dla każdego, zawsze warto pomagać, dawać szansę i wspierać bez względu na okoliczności. Jak sam powiedział >>Pomagam więc jestem-pomaganie ma sens, gdy wypływa z dobroci serca. Dobroć stanowi kwintesencję człowieczeństwa i najwyraźniej widać ją we wspieraniu innych.<<”

2021:

Janusz Kubicki (pośmiertnie)

uhonorowanie za całokształt działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Ireneusz Kłos (pośmiertnie)

uhonorowanie za wspieranie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

Dorota Bielecka

za pełnienie funkcji rodziny zastępczej specjalistycznej oraz wychowywanie niepełnosprawnych dzieci

Jan Bielecki

za pełnienie funkcji rodziny zastępczej specjalistycznej oraz wychowywanie niepełnosprawnych dzieci

 

2020:

Ewa Lewicka

za wieloletnią działalność przeciw wykluczeniu osób niepełnosprawnych oraz godną do naśladowania życiową postawę

Grzegorz Ratigowski

za popularyzację sztuk walki wśród osób niepełnosprawnych

 

2019:

Barbara Mierzejewska

za wieloletnią pomoc i działania na rzecz osób niepełnosprawnych, za zaangażowanie i otwarcie swojego serca potrzebującym

Maria Brzózek

a wieloletnią pomoc i działania na rzecz osób niepełnosprawnych, za zaangażowanie i otwarcie swojego serca potrzebującym

Ewa Grzesznik

duchową i materialną wspierającą osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, za zaangażowanie i otwarcie swojego serca potrzebującym

2018:

Tomasz Chciałowski

za opiekę duchową wspierającą osoby niepełnosprawne i ich opiekunów oraz za pomysł i realizację Warsztatu Terapii Zajęciowej im. św. Rity

Janusz Dłużniewski

za organizację plenerowych warsztatów rzeźbiarskich oraz dzielenie się swoją poezją i pasją z osobami niepełnosprawnymi

Mariusz Wronowski

za działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz kreowanie pozytywnego obrazu osób z niepełnosprawnościami

Joanna Rogala

za promocję wolontariatu wśród młodzieży oraz aktywizację młodych ludzi do działań na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych

Urszula Żychowicz

za promocję wolontariatu wśród młodzieży oraz aktywizację młodych ludzi do działań na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych

2017:

Andrzej Bochacz

za wybitne osiągnięcia w pracy z osobami niepełnosprawnymi, za zarażanie ich pasją sztuki witrażu

oraz promowanie działalności osób niepełnosprawnych w Polsce

Wojciech Kowalczyk

za niezwykłą pogodę ducha, za wsparcie osób chorych na SMA w Polsce i motywowanie osób niepełnosprawnych do działania oraz przykład, jak żyć na przekór ograniczeniom

 

2016:

Marek Krauss

za szerokie zaangażowanie we wspieranie i rozwój osób niepełnosprawnych, za jego niezwykłą pogodę ducha i uświadamianie niepełnosprawnym niezwykłego bogactwa duchowego i artystycznego.

 

Marek Tarwacki

za aktywną i innowacyjną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością w powiecie legionowskim oraz  za jego wieloletnią, wspaniałą i oddaną pracę na rzecz edukacji włączającej

Zdzisław Wasilewski

za jego wielką miarę serca, jaką mierzy on osoby niepełnosprawne, chore i biedne, za jego niebywałą kreatywność i podejmowanie coraz to nowych wyzwań na rzecz osób będących w potrzebie

 

2015:

Liliana Sadowska

za ogromne zaangażowanie w działalność harcerską i wspaniałe inicjatywy

na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim

Rada Pedagogiczna Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

za aktywną i innowacyjną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną

w powiecie legionowskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny „Milenium” w Legionowie

reprezentowany przez Helenę Olkucką, Paulinę Petrykat- Żmijewską i  Roberta Olkuckiego

za bezinteresowną pomoc przy organizacji wydarzeń związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim

 

2014:

Krystyna Świniarska

za ogromne zaangażowanie, empatię, poświęcenie, wspaniałe inicjatywy,  prawdziwą przyjaźń, troskę i solidarność z niepełnosprawnymi mieszkańcami powiatu legionowskiego

Krzysztof Wołejko

za ogromne zaangażowanie, zrozumienie, tolerancję i długoletnią współpracę z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim