21 listopada 2019
III Forum Gospodarcze Powiatu Legionowskiego

21 listopada, po raz trzeci, odbyło się Forum Gospodarcze Powiatu Legionowskiego, organizowane wspólnie przez Powiat Legionowski, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatową Izbę Gospodarczą. Przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i instytucji wymieniali doświadczenia dotyczące rynku pracy i warunków działania przedsiębiorstw. Podczas spotkania starosta Robert Wróbel wręczył też nagrody wyróżniającym się przedsiębiorcom z naszego terenu.