22 listopada 2019
XI Powiatowy Zjazd Sołtysów

XI Powiatowy Zjazd Sołtysów był okazją do włączenia sołtysów z naszego powiatu w prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego. Wkład liderów lokalnych społeczności, będących na co dzień blisko mieszkańców i ich spraw, jest niezwykle ważny przy tworzeniu i aktualizacji dokumentów strategicznych, nie mogło więc w toku prac zabraknąć głosu sołtysów.