20 kwietnia 2023
Obwodnica w projekcie

Rozpoczyna się projektowanie drugiego etapu obwodnicy Jabłonny. 17 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Legionowie została podpisana umowa pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie a wyłonionym w przetargu wykonawcą. Powiat Legionowski i Gmina Jabłonna sfinansują wykonanie dokumentacji projektowej. W spotkaniu wziął udział marszałek Adam Struzik - budowa drogi, która stanowić będzie nowy ślad DW630, będzie realizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - Mazowsze serce Polski.