19 kwietnia 2023
Będzie remont na ul. Partyzantów

Kolejna ważna inwestycja drogowa Powiatu Legionowskiego stała się faktem. Wczoraj podpisaliśmy umowę z wykonawcą przebudowy drogi powiatowej 1820W w gminie Jabłonna, stanowiącej ciąg ulic Chotomowska i Partyzantów. W bieżącym roku wykonana zostanie modernizacja pierwszego z kilku odcinków tej drogi, którą Powiat Legionowski planuje w najbliższych latach przebudować w całości. Inwestycja zostanie zrealizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 mln zł.