11 stycznia 2019
Oczyszczacze powietrzadla LO im. Konopnickiej w Legionowie

11 stycznia kolejne 34 oczyszczacze powietrza powędrowały do powiatowej instytucji. Tym razem wyposażono w nie LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Od listopada ubiegłego roku Powiat zakupił łącznie 66 takich urządzeń za kwotę blisko 100 tys. złotych. Przeciwdziałające skutkom smogu oczyszczacze umieszczono dotychczas w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, legionowskiej Powiatowej Instytucji Kultury, Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie.