8 grudnia 2020
PCIS - Posiłki do seniorów i osób potrzebujących

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie aktywnie uczestniczy w akcjach, w ramach których wspierane są osoby starsze i niesamodzielne. Pomoc polega na przygotowaniu pełnowartościowych posiłków, które dostarczane są osobom wskazanym przez instytucje pomocowe z terenu wszystkich gmin Powiatu Legionowskiego. Środki finansowe na ten cel pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.