26 listopada 2020
Starostwo w czasie pandemii

Pomimo pandemii COVID-19 legionowskie starostwo pracuje w pełnym zakresie i na bieżąco załatwia sprawy mieszkańców. Szczególna sytuacja wymusiła wprowadzenie niewielkich modyfikacji w organizacji pracy urzędu. Ich celem jest zadbanie o bezpieczeństwo interesantów i pracowników, jak również zachowanie ciągłości pracy.