27 czerwca 2019
Sesja absolutoryjna

Podczas VIII sesji Rady Powiatu, 27 czerwca br., został zaprezentowany raport o stanie powiatu za 2018 rok, Zarząd Powiatu uzyskał wotum zaufania i absolutorium.