14 grudnia 2018
Spotkanie opłatkowe przedstawicieli środowisk kombatanckich

Doroczne spotkanie wigilijne środowiska kombatanckiego odbyło się 14 grudnia w legionowskim starostwie. To niezwykle ważni członkowie społeczności powiatu, którzy walczyli o naszą niepodległość, a teraz wspierają nas w edukacji historycznej młodych i pomagają dbać o nasze dziedzictwo.