13 grudnia 2019
Wigilia kombatantów

Przedstawiciele środowisk kombatanckich z terenu powiatu legionowskiego wzięli udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym 13 grudnia w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie.