9 lutego 2024
Jest umowa na rondo Jagiellońska-Mickiewicza

Z początkiem marca bieżącego roku planowane jest rozpoczęcie robót przy przebudowie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Mickiewicza w Legionowie. W miejscu wskazywanym przez mieszkańców jako niebezpieczne ze względu na duże natężenie ruchu Powiat Legionowski wybuduje rondo, które upłynni ruch w tym miejscu. Projekt zakłada również urządzenia zwiększające bezpieczeństwo pieszych, m.in. poprzez budowę azyli przy przejściach i ich doświetlenie. Wczoraj została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji, która powstanie z udziałem 2 mln złotych dofinansowania pozyskanego przez Powiat Legionowski z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych.