Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
MENU
    Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

    Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

    9 marca 2022 roku Powiat Legionowski otrzymał Promesę Inwestycyjną opiewającą na 16.311.159,15 PLN, co stanowić będzie 85% całkowitej wartości inwestycji. Przedmiotowe dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

    Przedsięwzięcie to znajduje się obecnie już w fazie wykonawczej - 22 marca podpisano umowę z wykonawcą nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. To jedna z największych inwestycji Powiatu Legionowskiego, a jej zakończenie ma nastąpić jesienią 2023 roku.

    Projekt zakłada, że dwukondygnacyjny budynek w kształcie litery „L” powstanie na działce bezpośrednio sąsiadującej z podstawówką. Jego całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie 1540 m². Znajdą się w nim: osiem większych sal dydaktycznych i cztery mniejsze, a także szatnia, biblioteka, sala do ćwiczeń siłowych z szatnią i łazienką, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjno-biurowe, toalety (w tym dwie dla osób z niepełnosprawnościami), serwerownia, kotłownia, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe oraz obszerny hol z przeznaczeniem na spotkania i uroczystości dla społeczności szkolnej. Nowa siedziba liceum będzie wyposażona w windę i całkowicie wolna od barier architektonicznych.