Mała obwodnica Wieliszewa
20 września 2021
Mała obwodnica Wieliszewa

Powiat Legionowski zabezpieczył w tegorocznym budżecie 50 tys. zł. na opracowanie koncepcji budowy nowej drogi, która miałaby powstać w wyniku przebudowy ulicy Polnej w gminie Wieliszew - na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 631, czyli ulicy Modlińskiej w Wieliszewie, do drogi powiatowej nr 1818W - ulicy Kościelnej w Łajskach.

Droga, roboczo zwana „małą obwodnicą Wieliszewa”, miałaby być pociągnięta śladem obecnej trasy wodociągowej. To rozwiązanie, aby wyprowadzić ruch z centrum miejscowości, a także usprawnić go w całej gminie.

Dynamika rozwoju regionu sprawia, że przybywa nowych mieszkańców, a to przekłada się na większy ruch na lokalnych drogach. Opracowanie koncepcji budowy „małej obwodnicy Wieliszewa” to pierwszy krok do wprowadzenia optymalnych rozwiązań drogowych na tym terenie.