PIK z pozwoleniem na budowę
29 marca 2024
PIK z pozwoleniem na budowę

Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie 29 marca wydał decyzję pozwolenie na budowę dla nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

To kolejny krok w procesie budowania tożsamości Powiatowej Instytucji Kultury. Nowy obiekt zostanie zlokalizowany na działce u zbiegu ulic Warszawskiej, Sobieskiego, Norwida i Wysockiego. Obecnie instytucja działa w niewielkim budynku zlokalizowanym przy ulicy Sowińskiego w Legionowie. Jego powierzchnia jest zbyt mała, aby pomieścić jednocześnie powiatową bibliotekę oraz prężnie działającą Powiatową Instytucję Kultury.

Obiekt będzie miał ok. 3 500 m kw. powierzchni, dwie kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Znajdą się w nim między innymi sala widowiskowo-koncertowa ze sceną, garderobami, magazynem i rekwizytornią; biblioteka wraz z antresolą i zapleczem; studio nagrań z pracownią muzyczną; kompleks pracowni; sala wielofunkcyjna; przestrzenie wystawiennicza i coworkingowa; sala konferencyjna; klubokawiarnia artystyczna; pomieszczenia administracyjne; zaplecze gospodarcze i sanitarne. Ponadto zagospodarowano przestrzeń wokół budynku, zaprojektowano parkingi i dojazdy do obiektu oraz miejsce do organizacji wydarzeń plenerowych. A wszystko to z poszanowaniem znajdującego się na działce drzewostanu.

Przypomnijmy, na początku 2022 r. wyłoniony został zwycięzca konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej. Natomiast we wrześniu 2022 r. podpisano umowę z autorką zwycięskiej koncepcji – architekt Kariną Jędrak-Kościeszą – na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia. Na styczniowej sesji Rady Powiatu stosowną uchwałą radni wyrazili zgodę na bezprzetargowe nabycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, na potrzeby związane z budową nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na ten cel przeznaczono 2 mln złotych. 22 marca podpisano akt notarialny w tej sprawie.

Na opracowanie koncepcji wielobranżowej Powiat Legionowski przeznaczył 117 000,00 zł, a na opracowanie projektu budowlanego 234 000,00 zł.