Prace w Karolinie na półmetku
14 kwietnia 2022
Prace w Karolinie na półmetku

Od połowy marca trwają prace na 1,4-kilometrowym odcinku drogi nr 1807W (ul. Promyka) w gminie Serock, od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805.

Jezdnia zostanie poszerzona do sześciu metrów, a jej nawierzchnia wzmocniona. Powstanie jednostronny chodnik oraz nowe zjazdy do posesji. Wyremontowany odcinek zyska również oświetlenie drogowe LED. Dopełnieniem zadania będzie uporządkowanie przydrożnej zieleni. Obecnie wykonane są prace z zakresu budowy krawężników, kładzenia podbudowy oraz warstwy wyrównawczej masy asfaltowej. Odbiór techniczny tej części robót nastąpi na przełomie kwietnia i maja. Następnie planowana jest budowa chodnika i zjazdów do posesji, a także pobocza chłonnego, położenie asfaltowej masy wiążącej i ścieralnej oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Inwestycja, która znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na tej drodze, zostanie zakończona w czerwcu.

Koszt tego zadania to 2 345 678,90 zł, w tym wkład Gminy Serock w kwocie 252 150,00 zł przeznaczony na oświetlenie.