Rondo w budowie
6 października 2023
Rondo w budowie

Roboty przy budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Słowackiego w Legionowie wchodzą w kolejny etap.

Dobiegła końca ta część prac, której efekty nie są widoczne, ale niezwykle istotne dla przebiegu inwestycji. Mowa tu m.in. o przebudowie i usunięciu kolizji projektowanych elementów drogi z infrastrukturą obcą tj. z liniami elektroenergetycznymi niskiego i średniego napięcia, teletechniką, gazociągiem, wodociągiem oraz kanalizacją. Działania te wymagały dokonania szeregu uzgodnień z gestorami poszczególnych sieci. To kolejny, po robotach rozbiórkowych, zakończony etap prac przy przebudowie tego skrzyżowania.

Kolejnym są prace ziemne i drogowe. Ustawiane są krawężniki, następnie wykonana zostanie podbudowa jezdni oraz chodników, ułożona kostka na chodnikach oraz rozłożona nawierzchnia jezdni. Na koniec pozostanie malowanie pasów, montowanie znaków i  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Posadzona zostanie zieleń zaplanowana na wyspie centralnej ronda.

Zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą” zostało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 919 107,70. Wartość całej inwestycji to 5 143 292,59 zł.