Konkurs Odpowiedzialni Społecznie 2023 - zgłoszenia do 24 listopada
20 listopada 2023
Konkurs Odpowiedzialni Społecznie 2023 - zgłoszenia do 24 listopada
Po raz siódmy starosta legionowski wspólnie z Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zapraszają pracodawców z terenu naszego powiatu do wzięcia udziału w konkursie "Odpowiedzialni Społecznie 2023". Termin składania dokumentów upływa 24 listopada 2023. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 
Konkurs skierowany jest do pracodawców, firm i instytucji, które prowadzą swoją działalność na terenie powiatu legionowskiego i które włączają się w rozwiązywanie problemów społecznych, definiując swoją firmę nie tylko poprzez wymiar finansowy.

Celem konkursu jest popularyzacja idei odpowiedzialnego, solidarnego społecznie biznesu i uhonorowanie pracodawców, instytucji i pracowników z terenu powiatu legionowskiego, którzy podejmują się takich działań.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w kategoriach: Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja Odpowiedzialna Społecznie, Pracownik Odpowiedzialny Społecznie oraz kategorii specjalnej Osobowość, w ramach której doceniany jest całokształt wieloletniej indywidualnej działalności na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowania i odpowiedzialności społecznej.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie kompletu dokumentów do dnia 24 listopada 2023. Udział w konkursie jest bezpłatny.


Pliki do pobrania poniżej:

Regulamin

Formularz Pracownik Odpowiedzialny Społecznie 2023

Formularz Przedsiebiorca / Instytucja Odpowiedzialna Społecznie 2023

Formularz Osobowość 2023

oraz na www.cis.legionowski.pl

Więcej informacji: tel. 22 732 15 58.