Rozbudowa starostwa wystartowała
26 kwietnia 2024
Rozbudowa starostwa wystartowała

Budowa Centrum Usług Społecznych, które powstanie w wyniku rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, stała się faktem. Na mocy wydanego 5 grudnia 2023 r. pozwolenia na budowę, z nadejściem sprzyjającej aury, rozpoczęto prace.

W marcu przekazano teren budowy wykonawcy, który prowadził działania przygotowawcze. Tuż przed Wielkanocą roboty ruszyły na dobre. Teren inwestycji został ogrodzony, przesadzono lub usunięto roślinność. Trwa przebudowa sieci zewnętrznych. Zdemontowano znajdujące się w auli urządzenia, a ją samą wyburzono. Zgodnie z zatwierdzonym projektem w miejscu auli ma powstać dwupiętrowy obiekt (budynek D) z kondygnacją podziemną. Planowane jest również zburzenie starego i budowa nowego, powiększonego jednokondygnacyjnego łącznika (budynek C) - przejścia między budynkiem A a budynkiem B. Teren wokół urzędu wraz z zielenią zostaną na nowo zagospodarowane z uwzględnieniem miejsc parkingowych i dróg dojazdowych.

W Centrum Usług Społecznych swoje siedziby znajdą m.in. Archiwum Zakładowe, Biuro Paszportowe, Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także przeniesiony tam zostanie Wydział Architektury. W rezultacie podjętych działań mieszkańcy znajdą całą powiatową administrację w jednym miejscu, a swoje sprawy załatwią w bardziej komfortowych warunkach. Wykonawca ma 2 lata na zrealizowanie wszystkich założonych w kontrakcie prac.

Całkowity koszt inwestycji to 23 900 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 900 000,00 zł.