Trwają prace na ul. Warszawskiej w Olszewnicy
24 maja 2024
Trwają prace na ul. Warszawskiej w Olszewnicy

W połowie maja ruszyła rozbudowa drogi powiatowej nr 1820W na odcinku od wiaduktu w Chotomowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631, na terenie gmin Jabłonna i Wieliszew. To największa inwestycja Powiatu Legionowskiego, której realizację zaplanowano na lata 2024-2025.

To już drugi etap przebudowy drogi powiatowej nr 1820. W ubiegłym roku zakończono modernizację ul. Partyzantów, na 2-kilometrowym odcinku od wiaduktu nad torami w Chotomowie do ronda na skrzyżowaniu ulic Konwaliowej i Kisielewskiego w Jabłonnie.

Obecnie prace realizowane są na ok. 4-kilometrowym odcinku w ciągu ulic Kordeckiego i Warszawskiej. W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja i nawierzchnia drogi, wybudowane zostaną nowe zjazdy, ciąg pieszo-rowerowy oraz odcinki chodnika. Droga zyska także nowe oświetlenie, a przejścia dla pieszych zostaną dodatkowo doświetlone. Powstaną również wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych.
Wykonawca rozpoczął usuwanie drzew oraz przebudowę ogrodzeń kolidujących z inwestycją. Kolejnym krokiem będzie usuwanie kolizji, a potem rozpoczną się roboty brukarskie. Na czas prac wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.

Całkowity koszt zadania to 28 266 524,17 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 22 613219,34 zł.

Ponadto trwa projektowanie trzeciego etapu rozbudowy tej drogi. Na odcinku o długości 1,7 km, od DW nr 630 (ul. Modlińska) do ronda przy ul. Kisielewskiego, zaplanowano wymianę nawierzchni jezdni i chodnika, budowę odwodnienia, poprawę wlotu w DW 630, dowiązanie do projektowanego ronda przy ul. Legionowskiej oraz projektowanej obwodnicy. Prace projektowe potrwają do połowy października. Wartość zadania to 190 896,00 zł.