W Janówku nie zwalniają tempa
22 listopada 2021
W Janówku nie zwalniają tempa

Trwająca od września przebudowa drogi powiatowej nr 1817W, przebiegającej przez gminy Wieliszew i Jabłonna, jest już na ostatniej prostej. Jeżeli pogoda nie pokrzyżuje planów, prace zakończą się do 18 grudnia.

Przebudowa prowadzona jest na ponad 3,7-kilometrowym odcinku, od drogi wojewódzkiej nr 631 w gminie Wieliszew do drogi wojewódzkiej nr 630 w gminie Jabłonna. Zadanie obejmuje roboty rozbiórkowe, przebudowę nawierzchni drogi, przebudowę chodnika, budowę ścieżki rowerowej na odcinku 740 m po stronie gminy Wieliszew, która połączy się z istniejącą ścieżką, przebudowę odwodnienia, zjazdów bramowych oraz wymianę oznakowania pionowego i korektę oznakowania poziomego. Większość z tych prac jest już zrobiona. Pozostało jedynie dokończenie chodników na odcinku od  tunelu do drogi nr 631, dokończenie nawierzchni ścieżki rowerowej z warstwy bitumicznej oraz położenie asfaltowej warstwy ścieralnej na całej długości inwestycji.

Na realizację tej inwestycji Powiat Legionowski uzyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 000 000,00 zł, a koszt całego zadania to 4 530 329,49 zł.