Droga w Janówku z odbiorem
17 marca 2022
Droga w Janówku z odbiorem

Zakończono prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1817W, przebiegającej przez gminy Wieliszew i Jabłonna. Odbioru technicznego inwestycji dokonano 14 marca.

Przebudowa objęła ponad 3,7-kilometrowy odcinek, od drogi wojewódzkiej nr 631 w gminie Wieliszew do drogi wojewódzkiej nr 630 w gminie Jabłonna. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię, przebudowano chodniki. Po stronie gminy Wieliszew, na odcinku 740 m, powstała droga dla rowerów, która połączyła się z istniejącą ścieżką. Przebudowano odwodnienia, zjazdy bramowe oraz wymieniono oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawca udzielił pięcioletniej gwarancji na wykonane prace.

Koszt całego zadania to 4 530 329,49 zł. Na realizację tej inwestycji Powiat Legionowski uzyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 mln zł.