Komornica z odbiorem
14 listopada 2023
Komornica z odbiorem

Dobiegły końca prace w ciągu drogi powiatowej nr 1822W – ul. Wspólna w Komornicy (gmina Wieliszew), na odcinku od ul. Przedpełskiego do DW 632. 10 listopada nastąpił odbiór techniczny inwestycji.

Prace na ul. Wspólnej, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 632 w Komornicy do skrzyżowania z ul. Przedpełskiego wraz z budową ronda, prowadzone były etapami od 1 kwietnia. Na 2,6-kilometrowym odcinku wykonano roboty brukarskie, położono krawężniki, przełożono lub wybudowano na nowo chodniki. Zlikwidowano kolizje z infrastrukturą niezwiązaną z drogą (energetyka, teletechnika, ogrodzenia, zieleń). Jezdnia została poszerzona i zyskała nową nawierzchnię. Na skrzyżowaniu ulic Wspólnej i Przedpełskiego powstało czterowlotowe rondo o średnicy zewnętrznej 26 m.

Powiat Legionowski pozyskał dofinansowanie w wysokości 3,5 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację tej inwestycji. Całkowita wartość zadania to 7 541 551,02 zł.