Koniec prac w Nowej Wsi
15 grudnia 2023
Koniec prac w Nowej Wsi

Zgodnie z harmonogramem zakończono remont drogi powiatowej nr 1809W w Nowej Wsi, w gminie Serock.

Prace zrealizowano na odcinku o długości blisko 1,8 km, wzdłuż ulicy Serockiej, od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszkowska) w kierunku drogi gminnej - ul. Popowskiej. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni, odnowiono lub wymieniono elementy oznakowania stałej organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyremontowane zostały zjazdy publiczne i do posesji, chodnik oraz zatoka autobusowa. Przepusty drogowe wyczyszczono, a znajdujące się przy nich skarpy umocniono. Koszt zadania wyniósł 2 767 676,00 zł., w tym dofinansowanie w wysokości 1 265 819,39 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.