Rondo gotowe
1 grudnia 2023
Rondo gotowe

Zakończyły się roboty przy budowie ronda u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Słowackiego w Legionowie. 29 listopada skrzyżowanie zostało otwarte dla ruchu.

W ramach inwestycji wykonano pierścień ronda o średnicy 26 m. Położono nową nawierzchnię bitumiczną jezdni. Powstały również chodniki, zjazdy indywidualne oraz wyspy rozdzielające pasy ruchu. Wybudowano od nowa lub przebudowano instalacje: kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej, oświetlenia ulicznego, gazową oraz teletechniczną. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 919 107,70 zł, a wartość całej inwestycji to 5 143 292,59 zł.