8 września 2017
Rondo na skrzyżowaniu Al. Legionów i Al. Róż w Legionowie

Inwestycja Powiatu Legionowskiego

 

Tytuł: Rondo na skrzyżowaniu Al. Legionów i Al. Róż w Legionowie
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 830 000 zł
Firma: Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk
Daty: Rozpoczęcia: 2017 r.
Zakończenia: 2017 r.
Opis

Rondo na skrzyżowaniu Al. Legionów i Al. Róż w Legionowie. Koszty budowy - 830 tys. zł - pokryły po połowie samorządy Powiatu Legionowskiego i Miasta Legionowo.

Rondo ma jezdnię o szerokości 6 m,  dodatkowo poszerzoną o 2-metrowy tzw. pierścień. Średnica wyspy środkowej wynosi 19 m, średnica zewnętrzna – 35 m. Przed rozpoczęciem kładzenia nowej nawierzchni drogi stara została zdarta i wyrównana poprzez frezowanie. Jezdnia ronda ma 5 warstw: ścieralną z mieszanki SMA, wiążącą z betonu asfaltowego, podbudowę zasadniczą i pomocniczą oraz warstwę mrozoodporną z gruntu stabilizowanego cementem. Łączna grubość nawierzchni wynosi 65 cm.

Oprócz jezdni ronda zostały wybudowane jego wloty, czyli drogi doprowadzające. Powstały również nowe chodniki częściowo jedno- lub dwustronne. Przejścia dla pieszych dysponują zwiększającymi bezpieczeństwo azylami.

Koszty przedsięwzięcia po połowie pokryły samorządy Powiatu Legionowskiego i Miasta Legionowo.