29 września 2017
Ciąg pieszo-jezdny oraz schody w Stanisławowie Pierwszym

Inwestycja Powiatu Legionowskiego

 

Tytuł: Ciąg pieszo-jezdny oraz schody w Stanisławowie Pierwszym
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 274 000 zł
Firma: TomBud
Daty: Rozpoczęcia: 06.2017 r.
Zakończenia: 09.2017 r.
Opis

W Stanisławowie Pierwszym, wzdłuż powiatowej drogi 1815W powstał nowy odcinek ulicy, który znacznie poprawił bezpieczeństwo użytkowników. W ramach inwestycji Powiat Legionowski wybudował również schody prowadzące nad Kanał Królewski umacniając tym samym istniejącą skarpę.

150 m drogi wraz z poboczem, jezdnia o szerokości 4,5 m, utwardzona kostką betonową o grubości 8 cm, pobocze o szerokości 1,5 m wybudowane z kostki betonowej o grubości 6 cm. Jezdnię z poboczem zaprojektowano w ten sposób, aby jej budowa nie kolidowała z istniejącym drzewostanem.

W skład projektu wchodziła także rozbiórka oraz budowa nowych schodów nad Kanałem Królewskim. Wykonano schody skarpowe ułożone pomiędzy murkami oporowymi wykonanymi z betonu wylewanego. Dla bezpieczeństwa pieszych na schodach została zamontowana nakładka antypoślizgowa. Schody zostały  wyposażone w aluminiowe balustrady.
Odwodnienie na odcinku inwestycji będzie się odbywało, tak jak dotychczas, czyli deszczówka będzie odprowadzana w tereny zielone oraz istniejącą skarpę, przed którą ułożono kruszywo łamane pełniące funkcję drenażu. Jezdnia obramowana została krawężnikiem betonowym wtopionym tak, aby umożliwić swobodny spływ wód opadowych.