Posiedzenie Komisji Budżetowej
27 lutego 2023, godz. 10:15 - 11:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej
Miejsce, ulica: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen. W. Sikorskiego 11, sala 401

 

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 27 lutego 2023 r. na godz. 10:15.
Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym w Legionowie, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 – sala 401.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę  Nr 308/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2023.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2023-2043.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Legionowskiego do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Legionowskiego  w 2023 roku.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.    

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Budżetowej

 Leszek Smuniewski