XLVIII Sesja Rady Powiatu w Legionowie
30 stycznia 2023, godz. 11:00 - 13:00
XLVIII Sesja Rady Powiatu w Legionowie
Miejsce, ulica: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, aula

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) zwołuję  XLVIII Sesję  Rady Powiatu w Legionowie VI kadencji na dzień 30 stycznia 2023 r. na godz. 11.00.
Obrady odbędą się w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Wręczenie tytułów laureatom konkursu „Odpowiedzialni Społecznie - edycja 2022”.
 4. Podziękowanie za organizację i wspieranie bezinteresownej działalności społecznej i charytatywnej na terenie powiatu.
 5. Przekazanie Ochotniczym Strażom Pożarnym urządzeń do nauki resuscytacji.
 6. Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród w konkursie ekologicznym  pn. „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowie.
 8. Sprawozdanie Starosty o pracach Zarządu i informacje Starosty Legionowskiego.
 9. Informacja na temat realizacji zadań związanych z promocją powiatu w roku 2022 oraz plan działań promocyjnych przewidzianych w 2023 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego     na lata 2023 – 2027”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki  i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Powiatu Legionowskiego na lata 2023 – 2027”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki  i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2023 – 2027”.
 14. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu w Legionowie.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

         Z poważaniem,

      Przewodniczący Rady

      Leszek Smuniewski