Posiedzenie Komisji Budżetowej
27 marca 2023, godz. 10:15 - 11:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej
Miejsce, ulica: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen. W. Sikorskiego 11, sala 401

 

 

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 27 marca 2023 r. na godz. 10:15.
Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym w Legionowie, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 – sala 401.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie   z obowiązku wpłaty części nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu Legionowskiego.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr 308/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2023.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2023-2043.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych lub dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Serock.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.    

   

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Budżetowej

 Leszek Smuniewski