XLIX Sesja Rady Powiatu w Legionowie
27 lutego 2023, godz. 11:00 - 13:00
XLIX Sesja Rady Powiatu w Legionowie
Miejsce, ulica: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, aula

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję XLIX Sesję  Rady Powiatu w Legionowie VI kadencji na dzień 27 lutego 2023 r.    na godz. 11.00.

Obrady odbędą się w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Podziękowanie za organizację i wspieranie bezinteresownej działalności społecznej i charytatywnej na terenie powiatu.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowie.
 5. Sprawozdanie Starosty o pracach Zarządu i informacje Starosty Legionowskiego.
 6. Bezpieczeństwo publiczne w Powiecie Legionowskim. Sprawozdania za rok 2022:
 1. Komendanta Powiatowego Policji;
 2. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
 3. Prezesa Legionowskiego WOPR;
 4. Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży  Pożarnych RP.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr 308/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2023.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2023-2043.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Legionowskiego do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Legionowskiego w 2023 roku.
 6. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Powiatu w Legionowie.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

         Z poważaniem,

      Przewodniczący Rady

      Leszek Smuniewski