Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
20 czerwca 2023, godz. 17:00 - 18:00
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Miejsce, ulica: Starostwo Powiatowe w Legionowie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 – sala 401

 

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 20 czerwca 2023 r. na godz. 17.00.
Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym w Legionowie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 – sala 401.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój kultury, sportu i edukacji.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Z poważaniem
 Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu   

Agnieszka Powała