Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
13 czerwca 2023, godz. 16:30 - 17:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Miejsce, ulica: zdalny tryb obradowania

 

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 13 czerwca 2023 r. na godz. 16.30.
Obrady odbędą się z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zmiana planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 Tomasz Talarski