Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
21 marca 2023, godz. 17:00 - 18:00
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Miejsce, ulica: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 - aula

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 21 marca 2023 r. na godz. 17.00.

Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym w Legionowie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 - aula.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat rekrutacji do szkół.
  4. Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Legionowski – omówienie bieżących potrzeb.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem
Przewodnicząca
 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu   

Agnieszka Powała