Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
21 marca 2023, godz. 16:30 - 17:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Miejsce, ulica: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 – sala 401

 

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 21 marca 2023 r.  na godz. 16.30.
Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym w Legionowie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 – sala 401.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Legionowie w zakresie wybranych inwestycji drogowych w 2022 roku.                                                                                                                                                                                                                          
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem

                                                                                           Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 Agnieszka Powała