Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
18 kwietnia 2023, godz. 16:30 - 18:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Miejsce, ulica: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 – sala 401

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 18 kwietnia 2023 r. na godz. 16.30.

Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym w Legionowie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 – sala 401.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i przyjęcie protokołu z kontroli problemowej w zakresie realizacji umów dotyczących transportu publicznego współfinansowanego przez Powiat Legionowski w latach 2020-2022.                                                                                                                                                                                   
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

     

                               Z poważaniem
            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                        Tomasz Talarski