Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
22 listopada 2021, godz. 18:00 - 19:00
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
Miejsce, ulica: Obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja o sytuacji i działaniach, jakie powiat podejmuje w kontekście COVID-19.
  4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
  5. Zapoznanie się i zaopiniowanie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2022 r. w zakresie kompetencji komisji.
  6. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
  7. Opracowanie planu pracy na 2022 rok.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

  

                    Z poważaniem,

 

Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia
i Spraw Społecznych

Anna Gajewska