XX Mazowiecki Konkurs Recytatorski Jednego Poety
26 września 2022
XX Mazowiecki Konkurs Recytatorski Jednego Poety

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w XX edycji Konkursu Recytatorskiego w DK Kolorowa OK Arsus, w tym roku poświęconemu twórczości wybitnej polskiej poetki – Małgorzacie Hillar.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych z województwa mazowieckiego, którzy ukończyli 13. rok życia.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20.10.2022 r.

Regulamin


Warsztaty
28.10.2022 r., poprowadzi je aktor, wykładowca i reżyser teatralny Bartosz Pietrzyk.
Warsztaty nie są obowiązkowe, ale warto z nich skorzystać, ponieważ wprowadzą uczestników w atmosferę poezji Małgorzaty Hillar, prowadzący przedstawi ogólne zasady recytacji oraz pomoże w wyborze odpowiednich utworów.
Uczestnicy poznają techniki interpretacji i pracy z żywym głosem oparte na założeniach teatru zaangażowanego i szkoły Stanisławskiego.

Poza spotkaniem warsztatowym przeprowadzonym na żywo, uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji online przed I etapem konkursu. Zajęcia te mają na celu utrwalenie pracy warsztatowej i dalszy rozwój pracy z tekstem. Prowadzący zapewnia 180 minut zajęć dla chętnych (nie są to zajęcia obowiązkowe), z przykładowym czasem 20 minut dla osoby. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z takiej okazji, każdy tekst poetycki jest podróżą i procesem, a naszym celem jest zapewnienie jak najbardziej pełnego doświadczenia z tym związanego.

I etap 7.11.2022 r.

Konsultacje18.11.2022 r.,
Poprowadzi je aktor, wykładowca i reżyser teatralny Bartosz Pietrzyk. Podstawą konsultacji będzie określenie tego, co uczestnik chce powiedzieć ze sceny. Uczestnicy poznają techniki interpretacji i pracy z żywym głosem oparte na założeniach teatru zaangażowanego i szkoły Stanisławskiego.

II etap 28.11.2022 r.

Wieczór Laureatów
16.12.2022 r. godz. 18.00. Sala Imprez Domu Kultury „Kolorowa”

Należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA ze strony: https://www.kolorowa.arsus.pl/konkursy i przesłać on-line natomiast ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na adres e-mail: poezja.kolorowa@gmail.com do  20.10.2022, w temacie e-maila wpisując: KONKURS RECYTATORSKI/IMIĘ NAZWISKO/NAZWA PLACÓWKI ZGŁASZAJĄCEJ

Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem konkursu. W imieniu niepełnoletniego uczestnika dokumenty wypełnia i podpisuje jego rodzic/opiekun prawny. Zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczą:
1. Organizacji działań konkursowych;
2. Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora,
jego profilu na Facebooku oraz w publikacjach pokonkursowych

Wszystkie bieżące informacje o Konkursie będziemy zamieszczać na stronie DK Kolorowa.
Koordynatorka konkursu – Anna Zgutka
dk.kolorowa@gmail.com
tel. 22 867 63 95
FB Konkursu: https://www.facebook.com/domkulturykolorowa/