14 sierpnia 2019

Praca dla Koordynatora projektu

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie czynności Koordynatora w ramach projektu pt. „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego”


Zgłoszenia przyjmowane są do 23 sierpnia 2019 roku do godz. 15.00


Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Wykonywanie czynności Koordynatora projektu ramach projektu pt. "Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego”:

- osobiście w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (w Sekretariacie szkoły)

- przesłać pocztą (decyduje data wpływu do siedziby szkoły) na adres: Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69, 05-120 Legionowo

- drogą elektroniczną na adres zssleg@interia.pl

Szczegóły:
Sekretariat Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
tel. 22 774 27 63


Dokumentacja dotycząca oferty na wykonywanie czynności Koordynatora projektu:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Umowa