Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego
24 listopada 2021, godz. 17:00 - 18:00
Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego
Miejsce, ulica: zdalny tryb obradowania

 

Zwołuję  posiedzenie Komisji Porządku Publicznego na dzień  24 listopada 2021 r. na godz. 17.00.
Obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Opiniowanie projektu budżetu na 2022 rok, ze szczególną analizą zabezpieczenia środków na bezpieczeństwo publiczne.
  4. Przygotowanie, omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji Porządku Publicznego na 2022rok.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

    

 

    Z poważaniem,

 

                                                                                      Przewodniczący

  Komisji Porządku Publicznego

                                                                                        Piotr Choroś