Posiedzenie Komisji Rozwoju
24 listopada 2021, godz. 18:30 - 19:30
Posiedzenie Komisji Rozwoju
Miejsce, ulica: zdalny tryb obradowania

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rozwoju na dzień 24 listopada 2021 r. na godz. 18.30. Obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obrdowania).

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
  5. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na 2022 rok.
  6. Sporządzenie planu pracy komisji na 2022 rok.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

 

               Z poważaniem,

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju

Grzegorz Kubalski