Zapraszamy do udziału w Rajdzie Patriotycznym TPL
1 sierpnia 2022
Zapraszamy do udziału w Rajdzie Patriotycznym TPL

Zapraszamy do udziału w Patriotycznym Rajdzie Rowerowym Towarzystwa Przyjaciół Legionowa „Szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920”, który odbędzie się w niedzielę 14 sierpnia 2022 r. w godz.9.00-15.30. Zapisy od 1 do 10 sierpnia br. Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki objął wydarzenie swoim patronatem.


Rajd rowerowy upamiętni udział 10. Dywizji Piechoty gen. Żeligowskiego, Armii Ochotniczej oraz społeczeństwa ziem dzisiejszego powiatu legionowskiego w działaniach bojowych oraz przygotowaniach obronnych w sierpniu 1920 r., w okresie Bitwy Warszawskiej.

Zachęcamy do aktywnego poznawania historycznej trasy marszu do bitwy żołnierzy z legionowskiego garnizonu oraz Chotomowa, którzy w walkach pod Nieporętem i Radzyminem zatrzymali natarcie Armii Czerwonej i przyczynili się walnie do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej.

Uczestnicy rajdu złożą kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego w Legionowie o godz. 9.00  i zapalą znicz pamięci przy Pomniku w Wólce Radzymińskiej o godz.12.00.

Trasa Rajdu: Legionowo – Stanisławów Pierwszy – Wola Aleksandra – Kąty Węgierskie- Izabelin – Zamostki Wólczyńskie – Pomnik Żołnierzy 10. Dywizji Piechoty w Wólce Radzymińskiej – Rancho Bena – Legionowo (z wykorzystaniem dróg gminnych i tras rowerowych). Trasa w jedna stronę liczy 15 km (łącznie 30 km).

Program:

14 sierpnia 2022 r. (niedziela)

godz.   9.00   START   Legionowo, pl. Piłsudskiego sprzed pomnika J. Piłsudskiego, złożenie kwiatów
godz.   9.15 - 11.45    przejazd do Pomnika w Wólce Radzymińskiej
godz. 12.00 - 12.15   zapalenie znicza przy pomniku,  pamiątkowe zdjęcie, informacje historyczne
godz. 12.15 - 12.45   przejazd do „Rancha Bena”
godz. 12.45 - 13.30   odpoczynek i posiłek regeneracyjny, informacje historyczne
godz. 13.30 - 15.30   powrót do Legionowa
godz. 15.30                  zakończenie Rajdu przed Filią Muzeum Historycznego "Piaski" – al. Sybiraków 23

Udział bezpłatny – ze względów organizacyjnych liczba uczestników ustalona na liczbę 30 osób (3 grupy po 10 osób). Rajd dla osób dorosłych i młodzieży (pod opieką dorosłych).

Towarzystwo organizuje zapisy uczestników od 2 do 10 sierpnia br. (zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: tpl@przyjaciele-legionowa.org.pl lub bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa- Legionowo, ul Mickiewicza 23 – w sekretariacie Muzeum – z podaniem wieku uczestnika).

Rajd poprowadzi członek TPL Erazm Domański.

 

Regulamin:

Rowerowy Rajd Patriotyczny Towarzystwa Przyjaciół Legionowa – dla upamiętnienia 102. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. w dniu 14 sierpnia 2022 r. w godz. 9.00-15.30 (niedziela) „Szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920 r. – z Legionowa do Wólki Radzymińskiej”

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Legionowa

Patronat: Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki

Darczyńcy (upominki – akcesoria rowerowe dla uczestników):
- BDC – Sklep rowerowy, Legionowo, ul. Zegrzyńska 6
- Naprawa Rowerów W. Litwiński

 1. W rajdzie mogą wziąć udział indywidualnie osoby dorosłe, na rowerach poruszanych mięśniami nóg.
 1. W rajdzie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 1. Przejazd rajdu odbędzie się w zwartej kolumnie po trasie Legionowo-Wólka Radzymińska i z powrotem.
 1. Symbolika patriotyczna Rajdu zostanie przygotowana przez Organizatora i tylko taka może być użyta.
 1. Znaki Patronów, Współorganizatorów i Sponsorów mogą być użyte w uzgodnieniu z Organizatorem.
 1. Organizator zapewnia nieodpłatnie uczestnikom wodę mineralną, sok owocowy i posiłek regeneracyjny
 1. Rajd odbędzie się z wykorzystaniem tras rowerowych.
 1. Uczestnicy Rajdu zobligowani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego przejazdu w kolumnie oraz ogólnych zasad współżycia społecznego (3 grupy po 10 osób).
 1. Uczestnicy w trybie indywidualnym zabezpieczają się w peleryny przeciwdeszczowe (na wypadek opadów atmosferycznych).
 1. Rajd ma charakter otwarty dla uczestników indywidualnych a udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy uczestnictwa (od 2 – 10 sierpnia 2022 r.- na adres e-mailowy TPL tpl@przyjaciele-legionowa.org.pl lub indywidualnie w siedzibie Towarzystwa – sekretariacie Muzeum).
 1. Prowadzącym Rajd jest członek u TPL – Erazm Domanski, który uprawniony do wydawania poleceń uczestnikom i przekazywania informacji organizacyjnych dot. Rajdu
 1. Ubezpieczenie uczestników leży po stronie TPL.