Leczenie otyłości w szpitalu w Legionowie
20 lipca 2022
Leczenie otyłości w szpitalu w Legionowie

W Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala w Legionowie Wojskowego Instytutu Medycznego rozpoczęto realizację programu KOS-BAR - chirurgicznego leczenia pacjentów z otyłością patologiczną. Do zabiegów będą kwalifikowani chorzy, których wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi powyżej 40 kg/m2 lub powyżej 35 kg/m2 przy współistnieniu innych schorzeń, takich jak np. nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca.

Program KOS-BAR zakłada kompleksową, koordynowaną opiekę nad pacjentem, realizowaną przez wielospecjalistyczny zespół, w skład którego wchodzą chirurg, internista, dietetyk, psycholog i fizjoterapeuta. Leczenie operacyjne poprzedzone będzie przygotowaniem pacjenta według indywidualnie stworzonego planu opieki, który obejmował będzie także okres po zabiegu, aby zapewnić jak najlepsze długotrwałe efekty terapeutyczne.

Kwalifikacja chorych odbywa się w Poradni Chirurgii Ogólnej i Chorób Piersi Szpitala w Legionowie - tel. 261-866-204 w godz. od 10:00 do 13:00.

 

Fot. Freepik.com