11 października 2012
Przebudowa drogi powiatowej nr 1818W w ciągu ulic Mireckiego, Jana Pawła I oraz Alei Legionów od Mireckiego do ul. Wyszyńskiego w Legionowie oraz ul. Kościelnej w Wieliszewie


Inwestycja Powiatu Legionowskiego

Tytuł:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1818W w ciągu ulic
Mireckiego, Jana Pawła I oraz Alei Legionów
od Mireckiego do ul. Wyszyńskiego w Legionowie
oraz ul. Kościelnej w Wieliszewie
Stan:
Inwestycja zakończona
Wartość:
2 612 616,98 zł
Firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, ul. 19 Stycznia 62, 09-100 Płońsk
Daty:

Rozpoczęcia:

27.06.2012

Zakończenia:

11.10.2012

Opis:
Inwestycja została dofinansowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” w kwocie 747.835 zł oraz ze środków Gminy Miejskiej Legionowo w kwocie 872.474,43 zł.

Zakres inwestycji obejmował:
- przebudowę nawierzchni
- budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi Al. Legionów
- poprawę systemu odwodnienia ulicy
- przebudowę zatoki autobusowej przy cmentarzu
- budowę miejsc parkingowych przy cmentarzu
- od granicy miasta Legionowo (na wysokości bocznicy PEC) do Szkoły Podstawowej nr 4 wybudowanie ścieżki rowerowej
- wprowadzenie na ul. Kościelnej nowej organizacji oznakowania poziomego

PRZED
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2012/inw033/przed{/gallery}
PO
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2012/inw033/po{/gallery}