31 października 2012
Przebudowa ul. Pomorskiej w Legionowie - od ul. Grunwaldzkiej do ul. Zygmuntowskiej


Inwestycja Gminy Legionowo

Tytuł: Przebudowa ul. Pomorskiej w Legionowie
- od ul. Grunwaldzkiej do ul. Zygmuntowskiej
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 286 500,51 zł
Firma: „BRUK-POL z siedzibą w Różanie przy ul. 3 Maja 14
Daty: Rozpoczęcia: 01.10.2012
Zakończenia: 31.10.2012
Opis: Ogólny zakres robót: nawierzchnia jezdni i wjazdów bramowych z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm, odprowadzanie wód opadowych w sączek podłużny w poboczu drogi.

Inwestycję zrealizowała Gmina Legionowo.