7 lutego 2012
Konkurs dla niepełnosprawnych artystów

Jeszcze do 15 marca mieszkańcy powiatu mogą złożyć prace konkursowe w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych Powiatu Legionowskiego - 2012.

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich niepełnosprawnych, niezależnie od wieku oraz instytucji zrzeszających te osoby na terenie powiatu legionowskiego. Uczestnicy mogą zaprezentować swój dorobek artystyczny w dziedzinie rękodzieła podczas Powiatowego Przeglądu Sztuki Osób Niepełnosprawnych. Z kolei umiejętności literackie mogą przedstawić w ramach I Powiatowego Konkursu Literackiego "Jesteśmy razem" Legionowo 2012. 

Finał obu konkursów nastąpi 21 marca w sali widowiskowej miejskiego ratusza, gdzie poznamy ich laureatów i będziemy mogli podziwiać dorobek artystyczny niepełnosprawnych twórców.

Inicjatywy te organizowane są w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych Powiatu Legionowskiego, które są świętem niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów oraz sympatyków. Przyświeca im idea zapobiegania społecznego wykluczenia, często bardzo uzdolnionych osób. Będą one okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń, opinii i sposobów aktywnego udziału w życiu społecznym, a także zachętą dla instytucji do działań na rzecz tych osób.

W programie Dni Osób Niepełnosprawnych Powiatu Legionowskiego przewidziane są:
- Powiatowy Przegląd Sztuki Osób Niepełnosprawnych 
- I Powiatowy Konkurs Literacki "Jesteśmy razem" Legionowo 2012 
- Spartakiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych
- Objazdowa Wystawa pokonkursowa we wszystkich gminach powiatu
- Integracyjny plener malarski.

Powiatowy Przegląd Sztuki Osób Niepełnosprawnych 
Regulamin:
http://www.moklegionowo.pl/teksty/konkursy/regulamin_ppson.pdf

I Powiatowy Konkurs Literacki "Jesteśmy razem" Legionowo 2012 
Regulamin: http://www.moklegionowo.pl/teksty/konkursy/regulamin_kl_niep.pdf