Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
Tytuł projektu: "Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej"

Całkowita wartość:

115 303,99 zł

Kwota dofinansowania:

82 842,05 zł

Realizacja w ramach: Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji plegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnej społeczności.
Daty: Rozpoczęcia: październik 2012
Zakończenia: maj 2014
Opis:


Ideą przedsięwzięcia jest skatalogowanie pomników pamięci związanych z walką Polaków o wolność Ojczyzny, wytyczenie oraz oznakowanie miejsc i szlaków turystyczno - historycznych na terenie powiatu legionowskiego, opracowanie i publikacja przewodnika oraz mapy, utworzenie platformy internetowej, działania edukacyjne i promocyjne na terenie powiatu i województwa mazowieckiego.

Informacje dodatkowe:

artykuł z dnia 09.11.2011 r. Śladami przeszłości
artykuł z dnia 27.09.2012 r. Spacerkiem po historii
artykuł z dnia 10.04.2013 r. Szlakiem walczących o wolność Polski
artykuł z dnia 18.12.2013 r. Szlak bohaterów
artykuł z dnia 14.03.2014 r. Zielonym szlakiem historii
artykuł z dnia 18.04.2014 r. Czerwonym szlakiem historii
artykuł z dnia 08.05.2014 r. Czarnym szlakiem historii
artykuł z dnia 10.06.2014 r. Szlak spod znaku „Polski Walczącej”
artykuł z dnia 13.06.2014 r. Konkurs na Szlaku - przedłużony termin zgłoszeń
film promocyjny: Turystyczny Szlak Patriotyczny ,,Polski Walczącej"

www.szlak.powiat-legionowski.pl