Dobry start w zawodową przyszłość
Tytuł projektu: „Dobry start w zawodową przyszłość”

Całkowita wartość:

357 312,30 zł

Kwota dofinansowania:

308 657,72 zł

Realizacja w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX, Działanie 9.2
Daty: Rozpoczęcia: styczeń 2012
Zakończenia: grudzień 2013
Opis:

W roku 2012 w ramach realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w szkoleniach: HACCP, barmańskim i gospodarki magazynowej. Zorganizowane zostały również wyjazdy studyjne: 4-dniowy pn. „Smacznie i profesjonalnie na Kaszubach i Pomorzu”, 3-dniowy pn. „Poznajemy największe centra logistyczne Wielkopolski”, oraz jednodniowy do magazynu logistycznego firmy Raben w Łoziskach pod Warszawą.

W ramach zajęć pozalekcyjnych odbywały się warsztaty: komputerowe (zaawansowany Excel, poszerzające wiadomości z nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych), z języków obcych (zostały zakupione zestawy podręczników dla uczestników zajęć), oraz kulinarne pn. „Kuchnie świata”. (dla uczestników warsztatów zostały zakupione profesjonalne stroje kucharskie i komplety książek kucharskich). Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie wzięli udział w grupowym i indywidualnym doradztwie zawodowym. Szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt gastronomiczny oraz komputery.

W 2013 roku planowane jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, baristy, transportu krajowego, międzynarodowego i spedycji a także wyjazd studyjny do Zakopanego. Kontynuowane będą również zajęcia komputerowe, kulinarne i nauki języków obcych. Podczas wakacji uczestnicy projektu odbędą dwutygodniowe staże zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach. Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2013 roku.

Informacje dodatkowe:

z dnia 08.11.2011 r. Pieniądze z UE na dobry start
z dnia 23.07.2013 r. Dobry start

Młodzież podczas szkolenia "Kuchnie świata" i gospodarki magazynowej.
{gallery}fundusze/dobry_start{/gallery}

Kursy i szkolenia w ramach projektu "Dobry start w zawodową przyszłość" w I półroczu 2013
{gallery}fundusze/dobry_start_po{/gallery}