e-standard w urzędzie czyli nowa jakość usług w administracji publicznej
Tytuł projektu: „e-standard w urzędzie czyli nowa jakość usług w administracji publicznej"

Całkowita wartość:

1 304 640,39 zł

Kwota dofinansowania: 1 108 944,33 zł
Realizacja w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Daty: Rozpoczęcia: marzec 2009
Zakończenia : maj 2013
Opis: W ramach projektu zrealizowane są następujące zadania:
1. zakup sprzętu komputerowego (komputery, monitory, UPS-y) - jako modernizacja bazy sprzętowej Starostwa Powiatowego w Legionowie,
2. modernizacja sieci komputerowej i urządzeń rozbudowy sieci poprzez zakup switchów, firwali oraz wdrożenie i konfiguracja urządzeń rozbudowy sieci,
3. zakup elektronicznego archiwum serwerów i serwerów dodatkowych,
4. wprowadzenie nowego elektronicznego obiegu dokumentów wraz z BIP-em, e-urzędem, elektronicznymi formularzami i skrzynką podawczą,
5. stworzenie nowego wewnątrz urzędowego portalu informacyjnego, wewnętrzna strona urzędu, zgłaszanie awarii,
6. stworzenie pomocniczych baz danych dla urzędu: Rejestracja czasu pracy, program magazynowy, program do naliczania opłat za użytkowanie
Informacje dodatkowe:


art. z dnia 20.10.2010 r. Milion na e-usługi
art. z dnia 15.01.2013 r. Nowy rok z nową stroną