Organizacja działań turystyczno – kulturalno – ekologicznych związanych z 50-leciem Jeziora Zegrzyńskiego
Tytuł projektu: „Organizacja działań turystyczno – kulturalno – ekologicznych związanych z 50-leciem Jeziora Zegrzyńskiego”

Całkowita wartość:

84 458,40

Kwota dofinansowania:

59 997,22

Realizacja w ramach: Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji plegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnej społeczności.
Daty: Rozpoczęcia: 1 sierpnia 2013
Zakończenia: 31 lipca 2014
Opis:


Celem przedsięwzięcia jest promocja walorów turystyczno – przyrodniczych obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Zegrzyński” oraz promowanie proekologicznych zachowań wśród mieszkańców i turystów poprzez organizację działań turystyczno - kulturalno - ekologicznych z okazji 50-lecia Jeziora Zegrzyńskiego.


W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
1. Organizacja działań turystyczno-kulturalno-ekologicznych z okazji 50-lecia Jeziora Zegrzyńskiego – udział w Festiwalu Folkowo - Szantowym „Szanty nad Zalewem” (sierpień 2013 r.)
2. Konkurs „4 Pory Roku w Obiektywie – Uroki Jeziora Zegrzyńskiego” (wrzesień – grudzień 2013 r.)
3. Organizacja Konferencji z okazji 50-lecia Jeziora Zegrzyńskiego pt. „Wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru Jeziora Zegrzyńskiego i jego rozwój gospodarczy” (październik 2013 r.)
4. Działania promocyjne - Specjalne wydanie dwumiesięcznika "Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego" poświęconego 50 rocznicy powstania Jeziora Zegrzyńskiego (październik – listopad 2013 r.) oraz Wydanie dodatku do magazynu „Kraina Bugu” (czerwiec 2014 r.)

Informacje dodatkowe: